دیباچه

رشد و توسعه روزافزون کیفیت زندگی در سراسر دنیا این خواست همگانی را بیش از پیش در همه جوانب اعم از اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظایر آن در تدوین برنامه های توسعه کشورها گنجانده است. این موضوع امروزه تبدیل به رقابتی میان کشورها در جذب و خدمت رسانی به سرمایه گذاران شده است. بدین ترتیب پیروی از الگوهای توسعه شهری و ساختمان سازی بر اساس آخرین دستاوردهای این صنعت به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

زیمامهر افتخار دارد با بهره گیری از دانش و تجربه بین المللی تیم مهندسی خود در ایران از یکسو و تکیه بر توان فنی و مهندسی شرکت دریزاندسامر آلمان که بعنوان نماینده رسمی و انحصاری آن در ایران فعالیت می کند بالاترین سطح خدمات مهندسی را به مشتریان خود ارایه کند.

شرکت زیمامهر  در سال ۱۳۹۶ به عنوان نماینده رسمی و انحصاری شرکت دریز اند سامر آلمان در ایران برگزیده شد و از اینرو ملزم به رعایت مقررات و الزامات آن شرکت است به همین دلیل انتخاب و انجام پروژه های عمرانی و زیر بنایی می بایست در راستای اهداف تعیین شده برگزیده شوند.

تجربه بین المللی موسس شرکت و سابقه همکاری مستمر با شرکت های بین المللی در این زمینه که از سال ۱۳۸۲ تاکنون ادامه داشته فرصت بهره گیری از دانش فنی روز دنیا را برای تیم منسجم شرکت وجود آورده است. این موضوع شرکت را به یکی از کانالهای ارتباطی فعال با شرکت های مهندسی دنیا تبدیل ساخته است.

شرکت مهندسی زیمامهردر سال ۱۳۹۵ با هدف توسعه و ایجاد پروژه های عمرانی زیر بنایی در ایران تاسیس گردید، هسته اصلی شرکت متشکل از کارشناسان زبده مدیریت و مهندسی ساخت که از سال ۱۳۷۶ در ایران پروژه های متنوعی را اجرا کرده اند در بخش های خدمات مهندسی، مدیریت ساخت و مجری طرح می باشد.

چشم انداز

زیمامهر تلاش می کند تا از طریق راه اندازی و توسعه دفاتر خدمات مهندسی در شهر های مختلف ایران و پس از آن در کشورهای اطراف با محوریت بکارگیری مهندسین محلی بر پایه دانش فنی روز دنیا در شبکه به وجود آمده، بازارهای خود را توسعه داده و به عنوان یکی از پنج شرکت برتر مهندسین مشاور ایران در زمینه های فوق باشد.

بیانیه ماموریت

زیمامهر بر پایه بکارگیری دانش و تجربه محلی و برقراری ارتباط با شرکت های مهندسی پیشرو در دنیا سعی در طراحی، مشاوره، نظارت و مدیریت ساخت پروژه های مهندسی و ساختمانی روزآمد با نگاهی به آینده و بر پایه آخرین دستاوردهای تکنولوژی و فن آوری دارد.این مهم از طریق ایجاد محیطی پویا برای همکاران و احترام به عملکرد و نکو داشت تفاوتهای زبانی و فرهنگی هریک پیاده سازی و استقرار یافته است.

همکاری

اصل همکاری به عنوان یک ارزش بر گرفته از احساس احترام به توانمندی های گوناگون افراد نه تنها موجب احترام به کار گروهی است بلکه این موضوع در روابط با شرکت های همکار نیز زمینه توسعه و ارزش آفرینی را فراهم می کند.

نوآوری

همه ارکان شرکت خود را ملزم به استفاده از برترین فن آوری های مدیریت ساخت و طراحی در پروژه های شرکت می دانند.این مهم نه تنها در روشهای مهندسی بلکه در همه ارکان پروژه و کاربردهای آینده پروژه ها مد نظر قراردارد.

ارزش آفرینی

مهمترین مزیت رقابتی ما تکیه بر دیدگاه ارزش آفرینی برای مشتریان در سراسر چرخه عمر پروژه است. بدین ترتیب، ما نه تنها منافع کارفرما را بر اساس تعهدات خود پیگیری و تحقق می بخشیم بلکه تکیه بر ارزش آفرینی جوانب پروژه را نیز سرلوحه کار خود قرار می دهیم.

صداقت

آنچه که محیط شرکت ما را پویا و همکاری در آن را لذت بخش می سازد، صداقت و دوری از تملق است، در هر مرحله از کار چه با مشتریان و چه در میان همکاران برترین گزینه ما صداقت است. حفظ محیط کار و روابط اجتماعی بر این اساس محیط مان را به یکی از بهترین محیط های کاری تخصصی تبدیل کرده است.

تعهد به موفقیت

روحیه برنده بودن با هدف تحقق اهداف پروژه در تار و پود سازمان ما و باورهای همکاران نهادینه شده و در سراسر مراحل اجرایی پروژه تلاش بی وقفه در کسب موفقیت داریم.

 • برخورداري از توانمندي مورد انتظار در برنامه ريزي ، ساماندهي و کنترل پروژه هاي اشاره شده .
 • ارائه برنامه کلان و خرد ، تفصيلي اجراي پروژه از فاز شناخت تا انتهاي پروژه.
 • همکاري لازم در مراودات مالي و اداري با کارفرما و صحه صدر جهت طي شدن مراحل اداري پرداختها در سازمان کارفرما.
 • تغيير و اصلاح مستندات طراحي شده در سازمان با مناسبترین متد مستند سازي.
 • ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد ،  کارشناسان و عملکرد واحدهاي مختلف کارفرما در پروژه هاي اشاره شده و در هريک از حوزه ها و تحليل هر کدام  و ارائه راهکار جهت رفع معضلات حاصله.
 • اعمال نقطه نظرات مناسب به سازمان در سيستم طراحي شده به گونه اي که منجر به ارتقاء سطح عملکرد و بهره وري در سازمان گردد.
 • پرداخت هزينه هاي کارشناسي تمام افراد موقت و ثابت بصورت منظم و ايجاد انگيزه مناسب در نيروهاي کارشناسي جهت خلق ارزش افزوده براي طرفين.
 • برخورداري از تيم کارشناسي زبده جهت اجراي پروژه.
 • برخورداري از تيم مديريت پروژه زبده جهت مديريت و نظارت بر اجراي  پروژه.
 • ارائه فهرست اسامي اجرا کننده پروژه و و ارائه مدارک تاييد کننده شايستگي هاي اشاره شده  قبل از انعقاد قرارداد با احراز تاييد کارفرما  در خصوص شايستگي آنها.
 • برخورداري از نفرات مکفي تيم پشتيبان اداري جهت پشتيباني تيم اجرايي پروژه.
 • توانايي استفاده از کارشناسان و مديران خارجي در صورت درخواست کارفرما.
 • برخورداری از توان فنی و مهندسی به منظور اصلاح فرآیندهای فنی و طراحی مهندسی شرکت و یکپارچه سازی آنها با واحد های متعامل.
 • برخورداری از دانش و اشراف مالی به منظور اصلاح فرآیندهای مالی و مراکز هزینه مرتبط با پروژه و یکپارچه سازی آنها با واحد های متعامل.
 • برخورداری از اشراف به دانش مدیریت پروژه جهت یکپارچه سازی عملیاتی و مدیریتی جهت یکپارچه سازی اجزای مختلف سیستمی و اجرایی پروژه.
 • برخورداري و استفاده از مديران پروژه ، کارشناسان و مدرسين تاييد شده و ثبت شده در IRCA و PMI براي ارائه خدمات آموزشي اشاره شده حين اجراي پروژه.
 • تمامي افراد تيم اجرايي پروژه شامل مديران، کارشناسان و مدرسين به صورت عملياتي برخورداراز حداقل تجربه در ۵۰ پروژه سيستم مديريتي و فنی و مهندسی در سازمان هاي مختلف ميباشند.
 • تمامي مدرسين برخوردار ازتجربه حداقل ۵۰  دوره آموزشي در خصوص آموزش هاي مورد نظر کارفرمادر سازمان هاي مختلف باشند.
 • توانايي تامين استانداردها ،فنون وکتب ملي و بين الملي مورد نظر کارفرما در خصوص پروژه هاي اشاره شده.
 • رعايت کليه الزامات قانوني ،مقررات ،موازين ملي مرتبط با حوزه خدمات در خواستي.
 • حضور به موقع و بدون تاخير در هريک از جلسات کميته هاي راهبردي در سازمان جهت احراز تصميمات عملياتي و اجرايي.
 • ارائه تقويم آموزشي جامع و کامل براي انجام آموزش هاي درخواستي.
 • حفظ و عدم انتشار اطلاعات و داده هاي محرمانه سازمان کارفرما بدون مجوز کتبي.
 • رعايت کليه نکات ايمني ، زيست محيطي و مقررات الزامی در پروژه ها و مناطق عملياتي کارفرما.